Chief Minister Releif Fund,MahaRashtra
Maharashtra Goverment

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी

National Emblem

उत्तरदायित्वास नकार आणि धोरणे

उत्तरदायित्वास नकार

या संकेतस्थळावरील माहिती आणि मजकूर काळजीपूर्वक आणि परिश्रमपूर्वक उपलब्ध करून देण्यात आला असला, तरी या माहितीचा केला जाणारा वापर अथवा वापरामुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीची जबाबदारी मुख्यमंत्री निधी कार्यालय स्वीकारीत नाही. कोणत्याही प्रकारची विसंगती / संभ्रमासंदर्भात अधिक स्पष्टीकरणासाठी वापरकर्त्याने मुख्यमंत्री निधी कार्यालयातील संबंधित अधिकाऱ्याशी संपर्क साधावा.

हायपरलिंकिंग बाबतचे धोरण

बाह्य संकेतस्थळे/ पोर्टल्ससाठी दुवे (लिंक)

या संकेतस्थळावर काहि ठिकाणी आपणास अन्य संकेतस्थळे/ पोर्टल्स यांचे दुवे दिसतील. यांची निर्मिती आणि देखभाल विविध शासकीय यंत्रणांमार्फत केली जाते. हे दुवे तुमच्या सुविधेसाठी उपलब्ध करून दिले आहेत. जेव्हा तुम्ही बाह्य दुव्याची निवड करता, तेव्हा तुम्ही या संकेतस्थळावरून बाहेर पडता. तुमची गोपनीयता आणि सुरक्षा धोरण ‘ त्या बाह्य दुव्याच्या मालकाकडे / प्रायोजकाकडे जाते. या बाह्य संकेतस्थळाची माहिती आणि विश्वसनीयता यासाठी मुख्यमंत्री निधी कार्यालय जबाबदार राहणार नाही. त्यात तुम्ही व्यक्त केलेल्या दृष्टिकोनाचे आम्ही समर्थन करत नाही. या संकेतस्थळावर उपलब्ध दुवे आणि त्यांच्या यादीला आमचे समर्थन गृहीत धरू नका.

इतर संकेतस्थळांव्दारे / पोर्टलव्दारे मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या संकेतस्थळाचा दुवा

अन्य संकेतस्थळांव्दारे / पोर्टलव्दारे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी संकेतस्थळाचा दुवा तुम्ही देऊ इच्छित असाल, तर त्यासाठी पूर्व परवानगीची आवश्यकता नाही. मात्र तुमच्या संकेतस्थळाच्या चौकटीमध्ये आमचे पृष्ठ दाखवण्याची परवानगी आम्ही देत नाही. आमच्या संकेतस्थळावरील पृष्ठे, वापरकर्त्याच्या नवीन ब्राउजर विंडोमध्येच उघडायला हवी.

अटी आणि शर्ती

या संकेतस्थळाची रचना, विकसन आणि देखभाल महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्यमंत्री निधी कार्यालयामार्फत केली जाते. या संकेतस्थळावरील माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाने पुरविली आहे. संकेतस्थळाचा वापर करताना, वापराबाबतचे नियम आणि अटी तुम्ही बिनशर्त मान्य करता असे गृहीत धरले जाते. हे नियम आणि अटी तुम्हांला मान्य नसतील तर कृपया या संकेतस्थळाचा वापर करू नका.

संकेतस्थळावरील मजकुराच्या सत्यतेबाबत सर्वतोपरी खबरदारी घेतली गेली असली तरी हा मजकूर कोणत्याही कायदेशीर कारणासाठी पुरावा म्हणून वापरता येणार नाही. याबाबत कोणत्याही प्रकारची शंका असल्यास वापरकर्त्याने मुख्यमंत्री निधी कार्यालयातील संबंधित अधिकाऱ्याशी शहानीशा करून घ्यावी.

या संकेतस्थळाचा वापर करीत असताना कोणत्याही प्रकारचा खर्च, तोटा, दुष्पपरिणाम अथवा हानी झाल्यास त्यासाठी महाराष्ट्र सरकार जबाबदार राहणार नाही.

भारतीय कायद्यानुसार या अटी आणि नियमांचे नियंत्रण केले जाईल. या अटी आणि नियमासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारचा वाद भारताच्या न्यायालयीन अधिकार क्षेत्रात राहील.

गोपनीयता धोरण

एक सर्वसाधारण नियम म्हणून हे संकेतस्थळ तुमची व्यक्तिगत ओळख स्पष्ट करणारी कोणत्याही प्रकारची माहिती (जसे नाव, दूरध्वनी क्र. अथवा ई-मेल) स्वयंचलितरित्या आपल्याकडे ठेवत नाही. हे पोर्टल तुमच्या भेटीच्या वेळा आणि सत्रप्रवेश अशा प्रकारच्या माहितीची, सांख्यिकीय हेतूसाठी (जसे इंटरनेट प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, ब्राउजर प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, भेटीची तारीख आणि वेळ इ.) नोंद घेते.आम्ही या माहितीचा उपयोग तुमच्या वैयक्तिक ओळखीचा पुरावा म्हणून ठेवत नाही. या संकेतस्थळाच्या सुरक्षेला बाधा पोहोचवण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याचा मागोवा घेण्यासाठी आम्हांला या माहितीचा उपयोग होतो. आम्ही उपयोगकर्ता किवा त्यांच्या ब्राउजिंगवर लक्ष ठेवत नाही.मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी पोर्टलने तुमच्याकडून वैयक्तिक माहिती देण्याची मागणी केल्यास, ती कशाप्रकारे वापरली जाईल, हे तुम्हांला सांगितले जाईल, तसेच या माहितीची गोपनीयता राखण्यासाठी पुरेशी खबरदारी घेतली जाईल.

कॉपीराइट धोरणे

या संकेतस्थळावरील माहिती संकलित केली गेली आहे. ती नि:शुल्कपणे कुठल्याही स्वरूपात किंवा माध्यमात, कुठलीही विशिष्ट परवानगी न घेता पुनर्मुद्रित करता यईल. माहिती जशी आहे, तशी तंतोतंत वापरण्यात यावी. तसेच अप्रतिष्ठाकारक पद्धतीने अथवा दिशाभूल करण्याच्या संदर्भात वापरता येणार नाही. जेव्हा या माहितीचे किंवा सामग्रीचे प्रकाशन किवा वापर कराल, त्या वेळेस स्रोत प्रामुख्याने अभिस्वीकृत केला गेला पाहिजे.