Chief Minister Releif Fund,MahaRashtra
Maharashtra Goverment

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी

National Emblem

मदत

फाईल फॉर्मॅटमध्ये माहिती पाहणे.

या संकेतस्थळावर पोर्टेबल डॉक्युमेंट फॉर्मॅट (पीडीएफ) या फाईल फॉर्मॅटमध्ये माहिती पुरविण्यात आली आहे. ही माहिती योग्य प्रकारे पाहण्यासाठी आवश्यक प्लग-इन अथवा सॉफ्टवेअर या कोष्टकामध्ये दिलेल्याप्रमाणे आपल्या ब्राउझरवर उपलब्ध असणे गरजेचे आहे.

दस्तऐवजाचा प्रकारडाऊनलोडसाठी प्लग-इन

पोर्टेबल डॉक्युमेंट फॉर्मॅट (पीडीएफ) फाईल्स

• अडोबी अॅक्रोबॅट रीडर (नवीन विंडोमध्ये उघडणारे बाह्य संकेतस्थळ)

• पीडीएफ फाईलचे एचटीएमएल किंवा टेक्स्ट फॉर्मॅटमध्ये ऑनलाईन रूपांतर करा. (नवीन विंडोमध्ये उघडणारे बाह्य संकेतस्थळ)