Chief Minister Releif Fund,MahaRashtra
Maharashtra Goverment

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी

National Emblem
नेहमीचे प्रश्न

नेहमीचे प्रश्न

1. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे प्रमुख कोण आहेत ?

उत्तर . महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री हे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे प्रमुख आहेत.

2. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कशा प्रकारे नियंत्रित केला जातो?

उत्तर. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव हे या सहाय्यता निधीचे सचिव म्हणून मानद आधारावर सेवा प्रदान करतात. सचिव /सह सचिव / सहसंचालक / उप सचिव / उप संचालक / सहाय्यक संचालक श्रेणीचे अधिकारी प्रधान सचिवांना मानद आधारावर मदत करतात.

3. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या वितरणाचे काय निकष आहेत?

उत्तर. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे वितरण हे मुख्यमंत्री यांच्या स्वेच्छानिर्णयाने त्यांच्या निर्देशनुसार केले जाते.

4.मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे लेखा परिक्षण कोण करते ?

उत्तर . मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे लेखा परिक्षण यासाठी हे शासनाशी संबंधित नसलेल्या स्वतंत्र सनदी लेखापालातर्फ़े केले जाते.

5.निधीचे लेखापरीक्षण करण्याकरिता वैधानिक कालमर्यादा किती आहे?

उत्तर. साधारणपणे, प्रत्येक वित्तिय वर्षाच्या शेवटी लेखा परिक्षण पूर्ण करण्याकरीता प्रयत्न केले जातात. सन 2012-2013 पर्यंतच्या खात्याचे लेखापरीक्षण करण्यात आलेले आहे.

6.मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतील अतिरिक्त निधीचे कश्या प्रकारे पाखरण केले जाते?

उत्तर. साधारणत: सहाय्यता निधी एकतर ताबडतोब वितरित केला जातो किंवा ते विशिष्ट उद्देशाकरिता बांधील केली जाते. उर्वरित राशीचे दीर्घकालीन जतन करण्याकरिता उचित पाखरण केले जाते. जास्तीत जास्त जोखीम मुक्त परतावा मिळण्यासाठी उर्वरित राशी हि बँकामध्ये नियत ठेव स्वरुपात ठेवली जाते.

7.मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला आयकर भरणा करण्यापासून सूट मिळाली आहे का?

उत्तर. होय, कलम 10 (23) (क) नुसार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला आयकर भरणा करण्यापासून सूट मिळाली आहे.

8.मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये दिलेली देणगी हि आयकर सूट घेण्यास पात्र आहे का?

उत्तर. होय, कलम 80 (जी) अंतर्गत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधिमध्ये जमा केलेली रक्कम हि आयकर सूट घेण्यास पात्र आहे.

9.मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस योगदान कशा प्रकारे करता येते ?

उत्तर . मुख्यमंत्री सहाय्यता निधिमध्ये ख़ालील्प्रमाणे योगदान केले जाऊ शकते:

( अ ) मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई, येथे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी च्या नावे पोस्टल ऑर्डर/ मनी ऑर्डर द्वारे माध्यमातून , धनादेश अथवा डिमांड ड्राफ्ट स्वरुपात.

( ब ) https:// cmrf.maharashtra.gov.in या पोर्टलवर ऑनलाइन भरणा करता येतो.

( क ) चेक किंवा डिमांड ड्राफ्ट संबंधित बँक / शाखेतून आरटिजीएस किंवा एनईएफटी द्वारे प्रदान केल्या जाणा-या चलन मध्ये दाता तपशील उल्लेख करून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी एसबीआय संकलन शाखा जमा मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी च्या नावे करावी.

( ड ) चेक किंवा डिमांड ड्राफ्ट संबंधित बँक / शाखेतून आरटिजीएस किंवा एनईएफटी द्वारे प्रदान केल्या जाणा-या चलन मध्ये दाता तपशील उल्लेख करून मुख्यमंत्री रिलीफ फंड एसबीआय संकलन शाखा जमा मुख्यमंत्री रिलीफ फंड च्या नावे करावी.

नाव आणि या संकलन बँकेच्या नोडल शाखा पत्ता आहे :       

     
फंडाचे नाव      बँकेचे नाव      A/c क्रमांक      आयएफएससी कोड   
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी (मुख्य खाते) स्टेट बँक ऑफ इंडिया खाते क्र. 10972433751 IFSC Code SBIN0000300
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी (कोविड 19) स्टेट बँक ऑफ इंडिया खाते क्र. 39239591720 IFSC Code SBIN0000300

10.सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये योगदान करु शकतात का?

उत्तर . मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये फक्त ऐच्छिक योगदान व्यक्ती आणि संस्था करु शकतात. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाच्या ताळेबंद अथवा अर्थसंकल्पीय स्त्रोतामार्फ़त आलेले योगदान स्विकारले जाणार नाही .

11.मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी उपलब्ध असलेली रक्कम कशाप्रकारे वापर करणे प्रस्तावित आहे ?

उत्तर . मुख्यमंत्री निधीमध्ये उपलब्ध असलेल्या रकमेचा मोठा हिस्सा हा मुख्यामंत्र्यांनी घोषित केलेल्या विविध योजनाकरिता नियोजनबद्ध रीतीने उपयोगात आणण्याकरिता राखून ठेवला जातो. याशिवाय काही राखीव निधी हा आपत्कालीन घटना जसे की पूर, दुष्काळ, दहशतवादी हिंसा आणि वैद्यकीय मदत इतर अशा बाबींसाठी राखून ठेवला जातो.

12.मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून पैसे मिळण्यास पात्र कोण आहेत?

उत्तर . मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी प्रामुख्याने नैसर्गिक आपत्ती जसे पूर, चक्रीवादळ व भूकंप इत्यादी आणि मोठा अपघात आणि दंगली या वेळी बाधित झालेल्या कुटुंबियांना तातडीची मदत म्हणून वापरण्यात येते . या व्यतिरिक्त , मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी सरकारी इस्पितळांचे प्राधिकृत येथे मुख्य रोग उपचार साठी अत्यंत गरिब रुग्णांना आर्थिक मदत उपलब्ध आहे.

13. सर्व वैद्यकीय उपचार घेणा-यांना आर्थिक मदत देण्याची मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी मध्ये तरतूद आहे का?

उत्तर . मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी मर्यादित संसाधनांवर काम करते आणि विनंती म्हणून मोठ्या प्रमाणात वैद्यकीय उपचाराकरिता आर्थिक मदतीचे अर्ज येत असतात परंतु मर्यादित संसाधने झाल्यामुळे सर्व विनंत्या सामावून घेणे शक्य नाही .

14. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून आर्थिक मदत देण्याची अर्ज कोणत्या विशिष्ट स्वरूपात आहे का?

उत्तर . मुख्यमंत्री मदत निधीतून आर्थिक मदत देण्याची अर्ज विहित नमुन्यात नाही. मुख्यमंत्री महोदयांस उद्देशून एक साध्या कागदावर आर्थिक मदत घेण्याकरिता अर्ज करू शकतात .

15. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा स्वत:चा पॅन क्रमांक आहे का?

उत्तर . होय, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा परमनंट अकाउंट नंबर ( पॅन ) AAATC0294J हा आहे.

16. *QR कोड व्दारे देणगी दिलेल्या रकमेची पावती मिळविण्यासाठी donationscmrf-mh@gov.in या ई-मेल वर देणगीदाराचे नाव, Transaction ID ,Date of Transaction,निवासी पत्ता, पॅन कार्ड क्रमांक पाठवावे . तसेच ई मेल पाठविताना कृपया देणगीदाराने स्वत: चा भ्रमणध्वनी / मोबाईल नंबर नमूद करावा. तसेच देणगी दिलेल्या रकमेची पावती सात कार्यालयीन दिवसानंतर देण्यांत येईल.