Chief Minister Releif Fund,MahaRashtra
Maharashtra Goverment

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी

National Emblem

वापरसुलभता

कोणत्याही उपकरणांचा, तंत्रज्ञानाचा किवा क्षमतेचा वापर करून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे संकेतस्थळ बघता यावे, यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. संकेतस्थळाला भेट देणाऱ्या व्यक्तीला येथील माहितीचा जास्तीत जास्त उपयोग व्हावा आणि ते सुलभतेने वापरता यावे, या उद्देशाने हे संकेतस्थळ तयार करण्यात आले आहे. वेब सक्रीय मोबाईल, वॅप फोन, पी. डी. ए. अशा विविध उपकरणांद्वारे हे संकेतस्थळ पाहणे शक्य होईल.

संकेतस्थळाला भेट देणाऱ्या व्यक्तींना मदत होईल, हा उद्देश लक्षात घेत संकेतस्थळ तयार करताना आम्ही जागतिक स्तरावर वापरण्यात येणाऱ्या मानकांचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.या संकेतस्थळाच्या वापराविषयी तुम्हाला काही सुचवायचे असेल तर आम्हाला अवश्य कळवा

सुगमता वैशिष्ट्येः

• मुख्य विषयाकडे जाण्यासाठीः कळफलकाचा वापर करून वारंवार त्याच पानांवर न जाता मुख्य गाभ्यामध्ये जलद प्रवेश होण्याची तरतूद.
• मुख्य पानावर जाण्यासाठीः मुख्य पानाच्या पटलावर जलद प्रवेश होण्याची तरतूद, ज्याद्वारे विविध उपविभागांमध्ये नागरिक, शासन आणि निर्देशिकेला प्रवेश करणे शक्य होते.
• शीर्षके: वाचनीय संरचनेची तरतूद असलेली समर्पक शीर्षके आणि उपशीर्षके वापरून वेब पृष्ठाच्या आशयाच्या मजकुराचे संघटन केले जाते. H1 मुख्य शीर्ष दर्शवितो, त्या अर्थी H2 हे उपशीर्ष दर्शविते. या शिवाय स्क्रीन रीडरच्या वापरकर्त्यांसाठी या संकेतस्थळामध्ये दडलेली शीर्षे आहेत, जी उत्कृष्ट वाचनीयतेसाठी स्क्रीन रीडरद्वारे वाचली जाऊ शकतात.
• नावे: प्रत्येक वेब पृष्ठासाठी समर्पक नाव विनिर्दिष्ट केले आहे, ज्यामुळे पृष्ठाचा आतील मजकूर ओळखणे तुम्हाला सोपे जाईल.
• पानाच्या सातत्याची यंत्रणा: सादरीकरणाच्या सातत्याची पध्दत संकेतस्थळावर सर्वत्र समाविष्ट आहे.